top of page

Azərbaycan Uşaq Fondu
VÖEN: 1400108621

Fondun hüquqi ünvanı:

Bakı ş, Üz. Hacıbəyli küç 40, (Hökümət evi)

Bank Rekvizitləri:
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC 
İBAN: AZ66IBAZ40060019443286906209
M/H: AZ03NABZ01350100000000002944 
Bankın kodu: 805056
Bankın VÖEN: 9900001881 
S.W.I.F.T.BIK: IBAZAZ2X

bottom of page